Zamówienia w systemie „zaprojektuj i zbuduj” / umowy w systemie „zaprojektuj i zbuduj” w budownictwie
29 lip 2022

Zamówienia w systemie „zaprojektuj i zbuduj” / umowy w systemie „zaprojektuj i zbuduj” w budownictwie

Post by Serwis S.A.

Reklama: Geodezja Bydgoszcz

Proces i metoda selekcji dla kontraktów typu „zaprojektuj i wybuduj

Wykonawcy wybierani są w drodze selektywnego procesu przetargowego dla projektów typu „zaprojektuj i wybuduj”.

W pierwszej kolejności klienci poproszą wybranych wykonawców o przedstawienie propozycji technicznych wraz z ich wstępnymi projektami i planem projektu. Klient dokładnie oceni te propozycje przed przejściem do kolejnego etapu. Głównie klient zwróci uwagę na estetykę projektu, jakość proponowanych materiałów oraz ramy czasowe (program projektu) dla projektu proponowanego przez każdego wykonawcę. Po ocenie propozycji projektowych klient wybierze kilku wykonawców do następnego procesu. W tym kolejnym procesie klient przekaże swoje uwagi dotyczące projektu i poprosi wykonawców o dokonanie niezbędnych zmian dopasowanych do wymagań klienta. Wraz z tą zmienioną propozycją projektu klient poprosi wykonawców o przedstawienie propozycji kosztów.

Na koniec klient oceni zarówno projekt jak i propozycje kosztów, aby wybrać najbardziej odpowiedniego wykonawcę. Podsumowując, kontrakt typu „zaprojektuj i wybuduj” jest odpowiedni w przypadku, gdy klient chce szybko rozpocząć prace. Prace mogą rozpocząć się natychmiast po sfinalizowaniu większości wymaganych rysunków, podczas gdy projekt szczegółowy jest w trakcie opracowywania (prace budowlane i projekt mogą się pokrywać). Ponadto, w metodzie przetargowej „zaprojektuj i wybuduj” wykonawca zapewni swoje maksymalne doświadczenie na etapie projektowania.

0 Comments

Leave a Comment