Pożegnanie z franczyzodawcą cz.1
6 gru 2018

Pożegnanie z franczyzodawcą cz.1

Post by Redaktor

Jednym z bardziej istotnych elementów, na które należy zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy franczyzowej, są postanowienia dotyczące zakończenia współpracy. Mimo pozytywnego nastawienia franczyzo-biorcy rozpoczynającego biznes radzimy zdjąć na chwilę różowe okulary i na chłodno przeanalizować postanowienia umowne. Powody zakończenia współpracy mogą być bardzo różne. Jednym z pierwszych, który się nasuwa, jest niewywiązywanie się z obowiązków przez którąś ze stron: franczyzobiorcę lub franczyzodawcę. Ale mogą to być również przyczyny natury osobistej: choroba czy przypadki losowe.

Długość trwania umowy

Umowy są bardzo różnie skonstruowane i trzeba mieć świadomość, jak w danym przypadku można zakończyć współpracę z franczyzodawcą i czy w ogóle jest to możliwe. Jednym z bardziej istotnych elementów mających wpływ na sposób zakończenia współpracy jest czas, na jaki jest zawarta umowa franczyzowa. Jeżeli podpisana umowa jest bezterminowa, czyli na czas nieoznaczony, to będzie mógł ją wypowiedzieć zarówno franczyzo-dawca, jak i franczyzobiorca w dowolnym czasie i bez podawania przyczyny. Okres wypowiedzenia może trwać różnie: miesiąc, trzy miesiące, a nawet dłużej. Natomiast jeżeli umowa jest terminowa, czyli zawarta na czas oznaczony, w zasadzie nie powinno być możliwości rozwiązania jej przed terminem. Wyjątkiem są wskazane wprost w umowie sytuacje, gdy jedna ze stron w poważny sposób narusza zasady współpracy. Wtedy druga strona może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. Umowa musi zawierać zamknięty katalog wspomnianych sytuacji, czyli listę naruszeń konkretnych postanowień umownych dających drugiej stronie prawo do rozwiązania umowy. Nie może to być sformułowanie ogólne typu: „naruszenie zasad współpracy opisanych w umowie powoduje wypowiedzenie umowy przez drugą stronę”.

Czytaj dalejhttp://www.oregano.com.pl/pozegnanie-z-franczyzodawca-cz-2/

Tags:

0 Comments

Leave a Comment