Kredyt czy faktoring? Jak zadbać o gotówkę
27 mar 2019

Kredyt czy faktoring? Jak zadbać o gotówkę

Post by Redaktor

Faktoring polega na wykupie należności przez inną firmę jeszcze przed upływem terminu ich ważności. Dzięki niemu opóźnienia w płatnościach ze strony kontrahenta nie powodują zatorów płatniczych u dostawcy. Branża, w której działa zleceniodawca, nie jest istotna.

– Ważne jest, by nie występowało duże ryzyko zwrotów i reklamacji. Firma ubiegająca się o ten rodzaj finansowania powinna mieć również rozproszony portfel odbiorców. Towary nie powinny być sprzedawane do firm powiązanych kapitałowo – podkreśla Krzysztof Kuniewicz, dyrektor generalny i członek zarządu Bibby Financial Services.

Alternatywą dla faktoringu jest kredyt obrotowy. Mimo że oba narzędzia spełniają tę samą funkcję, różnią się od siebie. Dlatego każdy przedsiębiorca przed podjęciem decyzji o sposobie przywrócenia płynności swojej firmy powinien przeanalizować, które rozwiązanie będzie dla niego korzystniejsze.

Kryteria przyznawania

Od 2008 roku, gdy gospodarką światową wstrząsnął kryzys, banki mocno zaostrzyły politykę przyznawania kredytów przedsiębiorcom, zwłaszcza młodym i bez historii kredytowej. Aby otrzymać kredyt obrotowy, firma musi

spełnić wiele warunków (dobra kondycja finansowa, kilka lat obecności na rynku, brak straty oraz brak zaległości wobec ZUS czy Urzędu Skarbowego). Ponadto banki często wymagają zabezpieczenia kredytu, np. w formie hipoteki. Jeden niespełniony warunek wystarczy, aby firma nie otrzymała finansowania. Inaczej jest z faktoringiem.

– O faktoring mogą starać się firmy nawet z przejściowymi problemami i stratą na działalności – mówi Krzysztof Kuniewicz.

Wysokość kredytu zależy od kondycji finansowej firmy w konkretnym momencie. Natomiast w faktoringu wysokość finansowania zależna jest od wielkości sprzedaży i terminów płatności wystawianych faktur. Ponadto limit finansowania może być elastycznie dopasowywany do wielkości sprzedaży, łatwo i szybko można włączyć nowych odbiorców.

Faktor dyscyplinuje

Faktoring nie jest wyłącznie zastrzykiem gotówki na konto firmowe. Wraz z podpisaniem umowy, faktor zobowiązuje się do ciągłego monitoringu bieżących wpłat. W ten sposób przedsiębiorca nie musi kontrolować, czy wszystkie należności spłynęły w terminie, a tym samym może zająć się rozwojem firmy. Co więcej, nie musi upominać się o swoje należności. Zrobi to za niego faktor, który przed upływem terminu ważności faktury wysyła zawiadomienia do kontrahenta o kończącym się czasie oczekiwania. Jeśli mimo upomnień dłużnik nie ureguluje faktury, firma faktoringowa, na zlecenie klienta, może podjąć się działań windykacyjnych.

– Wszystko odbywa się z wykorzystaniem posiadanych już przez faktora dokumentów transakcyjnych i wiedzy o dłużniku, tym samym cały proces przebiega szybciej i sprawniej niż w przypadku zdecydowania się zlecenia sprawy kolejnej firmie zewnętrznej – zaznacza Grzegorz Pardela, dyrektor handlowy w Pragma Faktoring.

Ponadto, firma faktoringowa od początku współpracy z klientem zajmuje się weryfikacją wypłacalności jego odbiorców, co może ustrzec przedsiębiorcę przed stratami finansowymi.

– Pozwala to uniknąć sprzedania towaru lub wyświadczenia usługi firmie o słabszej kondycji finansowej lub kiepskiej reputacji – zapewnia Grzegorz Pardela.

Opłaty

Koszt faktoringu za każdym razem wyznaczany jest indywidualnie. Jego wysokość zależy od kilku czynników, takich jak: liczba odbiorców, liczba finansowanych faktur oraz stosowane terminy płatności. Może się zdarzyć, że cena faktoringu będzie zbliżona do ceny kredytu obrotowego, a nawet nieco wyższa. To nie zniechęca.

– Firmy, które mogłyby z powodzeniem korzystać z tańszego kredytu obrotowego, wolą faktoring, ponieważ nie obniża on zdolności kredytowej, umożliwia przedsiębiorcy praktycznie natychmiastowy dostęp do środków finansowych po wystawieniu faktury, co znacznie poprawia płynność finansową oraz pozwala dostosować wysokość finansowania do wielkości sprzedaży -mówi Krzysztof Kuniewicz.

Wszystkie te elementy sprawiają, że przedsiębiorcy coraz częściej traktują faktoring jako alternatywę dla kredytu obrotowego. To umożliwia im przemyślany wybór narzędzia dostosowanego do ich potrzeb.

Małgorzata Milewska

0 Comments

Leave a Comment